Aksjon Aluminium
Takk til alle som deltok på årets aksjon. Aksjonen varte fra 19. oktober til 22. november. Aksjonen går ut på å resirkulere og gjenbruke emballasje laget av aluminium. Dette havner dessverre ofte i restavfallet – det skal vi endre på nå! 
Aksjonen består av to deler: innsamling og kreativt gjenbruk
Kreativt gjenbruk 2020
Vinnere av innsamlingsdelen
Naturfagstime utenom det vanlige!
Flere innlegg