Meld på klassen her:

Viktig informasjon: det er kun mulig å melde på inntil 30 elever per lærer. Det er ikke mulig å registrere flere klasser på en e-postadresse. Dersom dere har en annen type trinndeling på din skole må du alliere deg med dine kolleger for å melde på flere klasser.

*Alle feltene med stjerne må fylles ut.