Meld på klassene/barnehagen her:

Viktig informasjon: Vær nøye med å fylle ut korrekt navn og adresse på skolen/barnehagen. Er adressen feil vil du ikke motta klassesett med aksjonspakke.

*Alle feltene med stjerne må fylles ut.