Pedagogisk utgangspunkt

Gjennom undervisningsoppleggene ønsker vi å formidle til barn og unge at deres innsats er viktig for planeten og at alle som gjør en innsats for klimaet er vinnere. På denne måten ønsker vi å inspirere barn til å ta klimavennlige valg og å være bevisst på hvordan de kan påvirke planeten.

Verden er i stadig endring, og vi mennesker påvirker jorda mer enn noen gang. Hver eneste dag produserer vi enorme mengder avfall, og mye av dette havner dessverre på feil sted. Derfor produserer vi ofte nye produkter i stedet for å gjenbruke det som allerede eksisterer. Dette krever masse energi som igjen gjør at vi må brenne mer kull, pumpe opp mer olje og bygge ut flere elver for å lage elektrisitet. Derfor er det slik at jo mer vi kan gjenbruke og resirkulere jo bedre er det for planeten vår.

Vi er opptatt av at undervisning skal stimulere eleven gjennom alle sansene og mener at barn lærer best når de får høre, se, føle, smake og lukte i tillegg til å diskutere og tenke høyt sammen med andre. Vi jobber med hodet og hendene når vi utforsker naturen!

Undervisningsoppleggene bygger på disse verdiene:

 • 1: Elevene overraskes for å vekke hjernen
  • Før undervisningen kan starte, må man fange elevenes oppmerksomhet ved å presentere dem for noe uventet og overraskende. Dette vekker hjernen og tvinger dem til å tenke. Det kan være en påstand, et spørsmål, et eksperiment, et bilde eller kanskje noe helt annet.
 • 2: Elevene lærer sammen med andre
  • Mennesker er sosiale dyr som lærer i samhandling med andre. Vi kan stimulere elevenes tenking ved å oppfordre dem til å forklare for hverandre, høre på hverandre og diskutere hvis de er uenige.
 • 3: Elevene ser læring i en større sammenheng
  • For at undervisning skal bli til varig læring må man forstå at det man lærer kan benyttes i andre sammenhenger. På denne måten bygger man en bro mellom undervisningen og den virkelige verden. Slik blir det mye lettere å huske.
 • 4: Elevene trives i undervisningssituasjonen
  • For å kunne lære må de grunnleggende behovene være dekket. Elevene må kjenne mestring og føle seg trygge. Positive følelser øker innlæringen og øker sjansen for at de utvikler en indre motivasjon for å lære mer.
 • 5: Elevene overbelaster ikke arbeidsminnet
  • Alle mennesker har et lite arbeidsminne, og hos barn er det ekstra lite. Hvis arbeidsminnet blir overbelastet, mister vi evnen til å ta til oss ny informasjon og huske det vi opplever. Derfor er det viktig å ikke pøse på med mye informasjon om gangen.
 • 6: Elevene bruker språket som en del av læringen
  • Alle lærere er språklærere, for uten et tilstrekkelig språk kan ikke elevene lære noe som helst. Gjennom undervisningen skal barn ble presentert for nye begreper samtidig som aktivitet og dialog står i sentrum. Slik trener vi hjernen til å bruke språket i nye sammenhenger.
 • 7: Elevene er i aktivitet
  • Aktiviteter kan gi elevene opplevelser og forestillinger i hjernen som igjen kan kobles til ny begrepsforståelse. Gjennom aktiviteter mottar dessuten hjernen mange ulike sanseinntrykk som ankommer hjernebarken via ulike nervebaner. Disse inntrykkene forsterker hverandre og gjør innlæringen lettere.
Se vårt spennende undervisningsmateriell!

Her finner du som lærer inspirasjon og undervisningsopplegg som involverer aluminium eller andre metaller.  Slik kan du jobbe med Aksjon aluminium i forskjellige fag!

Les mer