Bli kjent med aluminium

Gjennom Aksjon aluminium ønsker vi å bevisstgjøre barn og unge om resirkulering av aluminium. Det er også viktig at de blir kjent med metallet aluminium og dets egenskaper. Derfor anbefaler vi at dette undervisningsopplegget brukes som en introduksjon til aksjonen.

Kompetansemål

Naturfag
Forskerspiren:
– Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser.

Teknologi og design:
•beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling.

Fenomener og stoffer:
•beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen.
•forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Design:
•lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon.

Sentrale begreper

Metall, aluminium, kildesortering

Tips

Vil du vise elevene dine hva som skjer fra bauksitt hentes ut i gruvene til det blir aluminium? Sjekk ut denne siden Hydro har laget. Den viser dere reisen fra bauksitt til ferdig produkt.

Film

denne filmen kan du se hvordan aluminium lages og her kan du se boksens reise etter at boksen er pantet!