Evighetsmaskin

For å leve våre moderne liv er vi helt avhengig av elektrisk energi. I Norge produserer vi elektrisitet med vannkraft. Andre steder i verden lager man elektrisitet ved hjelp av for eksempel kull. Dette forurenser mye mer. I lang, lang tid har forskere forsøkt å lage maskiner som kan gå av seg selv til evig tid, uten at de trenger energi. Faktisk så vil forskerne at disse maskinene skal lage energi i tillegg! Klarer dere å lage en slik evighetsmaskin?

Kompetansemål

Forskerspiren:
•formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
•Samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

Fenomener og stoffer:
•gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene

Teknologi og design:
•planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

Sentrale begreper

Energi, energioverføring, energibevaringsloven, varme, krefter