Lag din egen iskrem

Hva i all verden har fløte og aluminium til felles? Jo, begge oppfører seg annerledes dersom temperaturen forandres. Sånn er det nemlig med de fleste stoffer. Fløte blir til is når det kjøles ned, og aluminium kan støpes om til nye produkter dersom det blir varmet nok opp. I dette eksperimentet kan dere forske på slik temperaturforandring. Det beste er at dere kan spise resultatet!

Kompetansemål

Naturfag
Forskerspiren:
•bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
•skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster
•samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater

Fenomener og stoffer:
•gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger endrer karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
•beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
•forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Teknologi og design:
•beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenlig med bærekraftig utvikling.

Mat & helse
Mat og livsstil:
•finne oppskrifter i ulike kjelder
•følgje oppskrifter

Sentrale begreper

Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass