Lag et kunstverk av jekkene

Hva skal dere gjøre med alle jekkene dere har samlet inn? Jo, også disse kan bli til noe helt annet med en dose kreativitet. Hva med å lage et morsomt insekt?

Dette eksperimentet viser vi hvordan man kan gjenbruke materialer for å lage bruks- og kunstgjenstander.

Kompetansemål

Kunst & håndverk
Design:
•Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
•Bruke ulike sammenføyingsteknikker i harde og myke materialer

Arkitektur: 
•Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom

Sentrale begreper

Materiale, mykt, hardt, metall, formbar, form