Lag et kunstverk av jekkene

Hva skal dere gjøre med alle jekkene dere har samlet inn? Jo, også disse kan bli til noe helt annet med en dose kreativitet. Hva med å lage en nydelig blomst?

Dette eksperimentet viser vi hvordan man kan gjenbruke materialer for å lage bruks- og kunstgjenstander.

Kompetansemål

Kunst & håndverk
Visuell kommunikasjon
•visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
•lage enkle utstillinger av egne arbeider

Design
•eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer

Sentrale begreper

Form, symmetri, midten/sentrum

Tips

Trenger du mer inspirasjon? Søk på følgende i Google: «art tab pull flower«