Superspinner av aluminium

Spinnere er morsomme leker, men det er også mye naturfag og matematikk i disse lekene. Med enkelt utstyr kan vi faktisk lage spinnere av brukte brusbokser av aluminium. Dersom du er grundig nok kan du til og med få dem til å snurre oppå hverandre!

Kompetansemål

Naturfag
Fenomener og stoffer:
•gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene

Teknologi og design:
•planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer
•beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling

Matematikk
Geometri:

•analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep

Kunst & håndverk
Design

• lage enkle bruksformer i ulikematerialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
• benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
• bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

Sentrale begreper

Sentrifugalkraft, sentripetalkraft, sentrum

Film

Slik lager du superspinner