Undervisningsopplegg

Her finner du som lærer masse inspirasjon og forskjellige undervisningsopplegg tilpasset læreplanen for de ulike trinnene. Slik kan du integrere Aksjon aluminium i forskjellige fag!

Målet med Aksjon aluminium er å vekke barnas miljøengasjement. Vi vil gi barna kunnskap de kan ta med seg inn i fremtiden, slik at de er bedre rustet til å forstå grunnleggende sammenhenger i naturen og gjøre gode miljøvalg!

Undervisningsmateriellet tar utgangspunkt i kompetansemålene for naturfag, matematikk og kunst og håndverk for 4. – 7. trinn. Det er delt i to: 3. – 4. trinn og 5 . – 7. trinn. Det meste retter seg mot den eldste aldersgruppen ettersom aksjonen først og fremst retter seg mot dem.

Materiellet er ment som et utgangspunkt, og du som lærer må tilpasse det til akkurat dine elever. Selv om du underviser på småtrinnet kan det hende oppleggene for mellomtrinnet passer godt for din klasse, så vi anbefaler derfor at du ser på alle oppleggene.

Velg klassetrinn og undervisningsopplegg nederst på denne siden.

Vi håper dette kan by på både spenning, undring og ny kunnskap.

Tvi tvi med aksjonen!

Aksjonsvedlegg

Vi har laget et informasjonsskriv dere kan sende ut til foresatte, for å informere om at dere deltar i Norges morsomste resirkuleringskonkurranse. Du kan laste dem ned her:

Du kan også laste ned mye av det du får i aksjonspakken her. Om du ikke rakk å melde deg på innen fristen før sommerferien kan du også skrive dem ut selv her:

Aksjonsdiplom

Etter aksjonen er avsluttet den . desember kan du printe ut et eget aksjonsdiplom til elevene. Dette er en redigerbar PDF hvor en kan føre inn elevens navn og endelige aksjonsresultat.

Undervisningsopplegg for 3 – 4. trinn Se alle undervisningsoppleggene her
Undervisningsopplegg for 5 – 7. trinn Se alle undervisningsoppleggene her