Undervisningsopplegg

Her finner du som lærer inspirasjon og undervisningsopplegg som involverer aluminium eller andre metaller.  Slik kan du jobbe med Aksjon aluminium i forskjellige fag!

Målet med Aksjon aluminium er å vekke barnas miljøengasjement. Vi vil gi barna kunnskap de kan ta med seg inn i fremtiden, slik at de er bedre rustet til å forstå grunnleggende sammenhenger i naturen og gjøre gode miljøvalg!

Undervisningsmateriellet tar utgangspunkt i kompetansemålene for naturfag, matematikk og kunst og håndverk for 5. – 7. trinn. Det meste passer best for den eldste aldersgruppen ettersom aksjonen først og fremst retter seg mot dem.

Materiellet er ment som et utgangspunkt, og du som lærer må tilpasse det til akkurat dine elever. Selv om du underviser på småtrinnet kan det hende oppleggene passer godt for din klasse. Ta en titt på sidene! Flere av ideene er også presentert i korte instruksjonsvideoer.

Vi håper dette kan by på både spenning, undring og ny kunnskap.

Tvi tvi med aksjonen!

Aksjonsvedlegg

Vi har laget et informasjonsskriv dere kan sende ut til foresatte, for å informere om at dere deltar i Norges morsomste resirkuleringskonkurranse. Du kan laste dem ned her:

Du kan også laste ned mye av det du får i aksjonspakken her:

Aksjonsdiplom

Etter at aksjonen er avsluttet den 20. november kan du skrive ut et eget aksjonsdiplom til elevene. Dette er en redigerbar PDF hvor du kan føre inn elevens navn og endelige aksjonsresultat.

Undervisningsopplegg Se alle undervisningsoppleggene her