Lag en fin telyslykt av en tom drikkeboks

Når kveldene blir mørkere er det koselig å kunne tenne et telys eller to. Disse fine lyktene lager både lys og hygge. Hvis du fester en ståltråd i toppen kan du bære dem med deg, og de tåler å stå ute på trappa hvis du skal få gjester. Lykten lager du av en tom aluminiumsboks. Når du ikke vil ha den lenger, kan du resirkulere den i metallavfallet.

I dette eksperimentet viser vi hvordan en gjenstand kan bli til noe helt annet. På samme måte som når vi resirkulerer og panter f.eks aluminium.

Kompetansemål

Naturfag

Teknologi og design:

  • Beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling

Fenomener og stoffer:

  • Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

 

Kunst & håndverk

Design:

  • Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Sentrale begreper

Brennbart, ikke-brennbart, faseovergang, kjemisk reaksjon.